Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Kliento pavadinimas/ Vardas, pavardė

 

Įmonės/ asmens kodas

 

PVM mokėtojo koda

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

El. paštas

 

Pateikti duomenys gali būti naudojami siunčiant Klientui informacinio pobūdžio pranešimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu.

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Vilniaus elektra“

Tiekėjo licencijos numeris ir data

L1-144 (NET); 2020-08-24

Juridinio asmens kodas

305599329

PVM mokėtojo kodas

LT100013526019

Buveinės adresas

Perkūnkiemio  g. 13, Vilnius LT-12114, Lietuva

Asmuo, pasirašantis Tiekėjo vardu

Direktorius Matas Jakubonis

Klientų aptarnavimo telefonas

(8633) 22550

Klientų aptarnavimo el. paštas

info@vilniauselektra.lt

 

OBJEKTO DUOMENYS

Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“.

Objekto pavadinimas ir adresas

Nurodytas šios Sutarties 1 priede „Objektų sąrašas“

Šalys sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

 I. PAGRINDINĖS NUOSTATOS

1.1 Ataskaitinis laikotarpis

Vienas kalendorinis mėnesis.

1.2 Atsiskaitymo terminas

Iki kito mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, 19 dienos.

1.3 Mokėjimo informacijos gavimo būdas

Kliento el. pašto adresu nurodytu Sutartyje ir www.vilniauselektra.lt savitarnos svetainėje. Sąskaita laikoma gauta kitą darbo dieną nuo jos išsiuntimo šiame punkte nurodytu el. pašto adresu arba įkėlimu į www.vilniauselektra.lt savitarnos sistemą.

1.4 Elektros apskaitos prietaisų rodmenų pateikimo ir atsiskaitymo būdas

Klientas įsipareigoja savarankiškai kiekviena mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos deklaruoti apskaitos prietaisų rodmenis. Klientas rodmenis pateikia Tiekėjo klientų savitarnos svetainėje www.vilniauselektra.lt arba Operatoriaus savitarnos svetainėje.

1.5 Tiekėjo Elektros energijos Standartiniai įkainiai Sutarties pasirašymo metu, Eur be PVM

  1. Vienos laiko zonos įkainis: kaina yra skelbiama Bendrosiose Sutarties sąlygose.
  2. Dviejų laiko zonų įkainis (Dieninė; Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio): standartinė kaina yra skelbiama Bendrosiose Sutarties sąlygose.

1.6 Sutarties įsigaliojimas

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos arba prasidėjus elektros energijos Pardavimo laikotarpiui, jei Sutartis pasirašoma po to, kai prasideda elektros energijos Pardavimo laikotarpis.

1.7 Tiekėjo Elektros energijos Specialus įkainis su nuolaida, Sutarties pasirašymo metu, Eur su PVM.

Specialus įkainis su nuolaida:

Viena laiko zona

Dvi laiko zonos

0,1573 Eur/ kWh

Diena: 0,1694 Eur/kWh

Naktis: 0,1089 Eur/kWh

1.8 Elektros energijos Pardavimo laikotarpis

Laikotarpio pradžia: 2021.08.01 d.

Laikotarpio pabaiga: Neterminuotai.

1.9 Balansavimo išlaidos

Įtrauktos į Elektros energijos įkainį.

1.10 Tiekėjo taikoma Elektros energijos įkainio Nuolaida

Klientui teikiamos elektros energijos įkainiui yra taikoma Nuolaida nuo Standartinio įkainio (iš Standartinio įkainio atėmus Nuolaidą gaunamas Specialus įkainis su nuolaida).Tiekėjas visą sutarties laikotarpį įsipareigoja užtikrinti Klientui Nuolaidą, apskaičiuojamą nuo Standartinio įkainio skelbiamo www.vilniauselektra.lt. Klientas nutraukęs sutartį įsipareigoja grąžinti pritaikytą Nuolaidą per paskutinius vienerius metus.
1.11. Sutarties pažeidimai

Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 40 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai apriboti ir/ arba nutraukti Elektros energijos tiekimą, taikyti papildomus mokesčius už elektros tiekimo apribojimą/nutraukimą/atstatymą. Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 60 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai perduoti Kliento duomenis ir/ arba parduoti Kliento skolą išoriniams paslaugų tiekėjams (skolų išieškojimo įmonės, kiti).

1.12 Baigiamosios nuostatos

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties Bendrąja dalimi. Aktuali ir galiojanti Bendrosios Sutarties redakcija yra viešai talpinama www.vilniauselektra.lt..
Šiai Sutarčiai be šių Specialiosios dalies sąlygų yra taikomos Bendrosios Sutarties sąlygos, Priedai, kurie kartu yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad jos perskaitė, suprato bei sutinka taikyti Bendrąsias Sutarties sąlygas, kurios viešai pateikiamos www.vilniauselektra.lt.

II. ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAUS DUOMENYS

Pavadinimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rekvizitai

Aguonų g. 24, Vilnius, 03212 Vilniaus m. sav., Vilniaus apskris
www.eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Licencija

Nr. L1 – 12 (ES)

Gedimų registravimas

1852

El. paštas: info@eso.lt ir  www.eso.lt

         

                          

                 TIEKĖJAS:                                                                                          KLIENTAS:

                                                                                                                                                    

                 Direktorius

                 Matas Jakubonis                                                                                                                                        ____________________________________

 

 

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

1 Priedas

 

 

 

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“:

Eil.

 

Nr.

Objekto kodas

Objekto adresas

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
     

 

                 TIEKĖJAS                                                                                          VARTOTOJAS

                                                                                                                                                    

                 Direktorius

                 Matas Jakubonis                                                                                                                                           ____________________________________